Informační a osvětové materiály k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ukrajinštině

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vydal 10 informačních a osvětových plakátů, které pomůžou lidem z Ukrajiny při dodržování zásad bezpečnosti práce na pracovišti v České republice.

Motto pro sérii plakátů bylo zvoleno BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE.


Інформаційно-просвітницькі матеріали з питань охорони праці українською мовою

Науково-дослідний інститут охорони праці при Міністерстві праці та соціальних справ Чеської Республіки випустив 10 інформаційно-просвітницьких плакатів, які допоможуть громадянам України дотримуватися принципів охорони праці в Чехії.

Moтто був обраний для кожної серії плакатів БЕЗПЕКА ПРАЦІ – СПРАВА КОЖНОГО РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА.