Je pro vás vhodný tréninky zaměstnanců ve VR

Je pro Vás vhodný trénink zaměstnanců ve virtuální realitě?

Dne 26. 7. 2023 na online semináři Je pro Vás vhodný trénink zaměstnanců ve virtuální realitě? Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., prezentovala aplikace technologie virtuální reality do vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci výzkumného úkolu Virtuální realita v BOZP.

Na semináři, který pořádala společnost Verlag Dashöfer, vystoupili vývojáři aplikací ve VR, kteří školení vytvářejí, autoři projektů školení, ale také zástupci podniků, které již VR v oblasti školení bezpečnosti práce a školení pro činnosti využívají, nebo jej právě zavádějí.

V dnešní době, kdy se technologie neustále posouvají kupředu, je důležité najít nové způsoby, jak zlepšit vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Školení s využitím VR nabízí nový přístup k výuce a umožní vašim zaměstnancům lépe si zásady bezpečnosti práce zažít.

Klasické školení v oblasti bezpečnosti práce je často realizováno v učebnách nebo zasedacích místnostech, kde jsou nebezpečí a situace, které mohou nastat, zaměstnancům představeny tak, že je školitel popíše. Lepší variantou je pak školení na pracovišti, kde zaměstnanci vidí inkriminovaná místa v reálu a mohou si mimořádnou situaci přece jenom lépe představit.

A pak je zde možnost využít pro školení virtuální realitu, která umožní zaměstnancům zcela se ponořit do simulovaného prostředí a prožít různé situace velmi neprostředně a zároveň při zachování plné míry bezpečí.

  • Zaměstnanci tak se mohou naučit zvládat rizika a nebezpečné situace bez toho, aby riskovali své zdraví. VR školení může být realizováno kdykoli a kdekoliv, což umožňuje flexibilitu a šetří čas i náklady spojené s tradičním školením. Díky virtuální realitě lze také lépe simulovat nebezpečné situace, což umožní zaměstnancům získat zkušenosti a zlepšit své reakce v krizových situacích.
  • Technologický pokrok umožňuje využití VR v oblasti bezpečnosti práce a zlepšuje kvalitu vzdělávání. Zmínit je ale třeba i negativní reakce, které mohou někteří zaměstnanci na použití virtuální reality mít, například mohou pociťovat nevolnost a závratě. Dozvíte se, jaké aspekty a zdravotní důsledky je třeba zvážit, abyste dovedli určit, pro koho je školení ve VR vhodné.

VR v BOZP


© 2023
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., v letech 2021–2023.