Jednání se zástupci CFPA-Europe v Linzu

Jednání v oblasti snižování rizik katastrof

Dopady transformující se společnosti, klimatické změny a digitalizace nutně zasahují i do oblasti BOZP. Týká se to také České republiky. 

V rámci řešení výzkumného úkolu BOZP v transformující se společnosti se zaměstnanci VÚBP zúčastnili v Linzu ve dnech 13.−17. 3. 2023 jednání se zástupci CFPA-Europe (Confederation of Fire Protection Associations Europe) v oblasti snižování rizik katastrof. Na jednáních probíhala diskuze a výměna poznatků a zkušeností týkajících se ochrany zdraví, nových bezpečnostních témat a výzkumných potřeb na poli bezpečnosti práce.  Současně se uskutečnila i prohlídka laboratoří.

© VÚBP, 2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.