Jmenování zástupce VÚBP členem Rady vlády pro BOZP

Jmenování zástupce VÚBP členem Rady vlády pro BOZP

Vedoucí odborného pracoviště pro výzkum a management rizik Výzkumného ústavu bezpečnosti práce prof. Pavel Danihelka byl místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Ing. Marianem Jurečkou jmenován členem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  • Rada vlády pro BOZP je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Aktuální složení jmenovaných členů Rady vlády pro BOZP.
  • Další informace jsou uvedeny v rubrice Rada vlády pro BOZP na webové stránce českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – http://www.ceskyfocalpoint.cz/.