Kompenzační pohybový režim

Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu

Dnes jsme se v našem seriálu ABY TĚLO NEBOLELO zaměřili na kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu. Při dlouhodobé práci vstoje nebo vsedě je vhodné během pracovní doby zařazovat protahovací a uvolňovací cviky, které mají pozitivní vliv na staticky zatěžované svaly. Tyto cviky je vhodné doplnit i posilováním oslabených svalů, které jsou nezbytné pro správné držení těla. Pokud tedy vaše práce zahrnuje dlouhé hodiny strávené v kanceláři nebo jiném sedavém či stojícím zaměstnání, je důležité se pravidelně protahovat a praktikovat uvolňovací cvičení.  Naše cviky vám pomohou zlepšit držení tělaposílit oslabené svaly, které jsou nezbytné pro správné držení těla.

Mnoho lidí si myslí, že nemají čas na cvičení během pracovního dne. Nicméně, i krátká přestávka, kdy si můžete protáhnout a uvolnit svaly, může být velmi užitečná. Můžete také využít krátké přestávky mezi pracovními úkoly a provést několik cviků, abyste se uvolnili a načerpali novou energii. Tyto cviky jsou snadno proveditelné a lze je provádět v jakémkoli prostoru. Nezapomeňte, že pravidelné cvičení je klíčem k udržení zdraví a vitality. Máte-li zájem zlepšit své zdraví a celkovou kondici, začněte s cvičením ještě dnes a využijte naši sérii cviků.

Plakáty ze série ABY TĚLO NEBOLELO  znázorňující kompenzační pohybový režim k dlouhodobému stoji a sedu ke stažení

KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM STÁNÍ – UVOLNĚNÍ
V PŘEDKLONU

 

KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM STÁNÍ – UVOLNĚNÍ BEDER
V ZÁKLONU

Kompenzační cviky

KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM SEDU – PROTAŽENÍ ÚKLON HLAVY

Uvolnění v předklonu

KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM SEDU – UVOLNĚNÍ V PŘEDKLONU

KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ REŽIM PŘI DLOUHODOBÉM SEDU – PROTAŽENÍ – PŘEDKLON HLAVY

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.