Mediální propagace OiRA

Mediální kampaň OiRA 2021–2022 končí

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2021 zahájil dvouletou mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v České republice.

Cílem propagace bylo seznámit podniky, jak flexibilně a snadno provést hodnocení rizik na pracovišti a tím snadno spravovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí nástroje OiRA (Online Interactive Risk Assessment).

Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
  • Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Motto mediální kampaně: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Nástroje OiRA

Bližší informace o nástroji OiRA včetně materiálů je k dispozici na webové stránce kampaně.