Ministr práce a sociálních věcí navštívil společný výstavní stánek na agrosalonu Země živitelka

V den zahájení mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka společný stánek Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce​, Státního úřadu inspekce práceEvropské agentury pro BOZP.

Cílem účasti na výstavě je poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zajistit osvětu a propagaci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Pan ministr se ve výstavním stánku seznámil s materiály z oblasti BOZP, které zástupci vystavovatelů v průběhu konání agrosalonu nabízeli, a dále s probíhající evropskou kampaní EU-OSHA. Osobně zhlédl filmy s animovanou postavičkou Napo vytvořenou v koprodukci evropských organizací, které úsměvnou formou upozorňují na rizika na pracovišti. Také ho zaujaly informace o zdrojové základně BOZP.

Mezinárodní agrosalon Země živitelka (25. – 30. 8. 2022, Výstaviště České Budějovice) je svým zaměřením a rozsahem největší a nejvýznamnější akcí svého druhu určenou pro odbornou i laickou veřejnost, která se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Na jednom místě jsou k dispozici novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, včetně komplexní prezentace zemědělství od historie po současné trendy i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Pozvánka do výstavního stánku na agrosalon Země živitelka