7. ročník soutěž Profesionál BOZP

Nezapomeňte se přihlásit do soutěže PROFESIONÁL BOZP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce vyhlásil a organizuje 7. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.

profesional bozpSoutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik. Jejím smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce a zvyšují úroveň BOZP v konkrétním podniku či podnicích. Jsou oceněni lidé, kteří napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementu firem i celé veřejnosti k otázkám BOZP, ke zvyšování kultury a efektivity práce a k dobrovolnému a spontánnímu přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP pravidelně oceňujeme jednotlivce, odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k úkolům v oblasti prevence rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svou činnost na území České republiky.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:
A) fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
B) osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

25. října 2022

Oficiální vyhlášení 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP u příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

31. srpna 2023

Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře

září 2023

Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

24. října 2023

Slavnostní předání ocenění vítězům 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy můžete zaslat Přihlašovací formulář, je 31. srpen 2023.

INFORMACE O SOUTĚŽI

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. www.vubp.cz/profesional-bozp.