Nová webová stránka Práce občanů EU v České republice

Nová webová stránka Práce občanů EU v České republice je určena zahraničním pracovníkům ze zemí Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.

Práce občanů EU v České republice

Přehlednou formou FAQ odpovídá na nejčastější otázky ohledně:

 • pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR;
 • podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR;
 • základních informací o pracovněprávních vztazích v ČR;
 • výhod legální práce v ČR;
 • vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR;
 • důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR;
 • práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení.

Dále obsahuje odkazy na státní instituce, organizace zabývající se pomoci cizincům nebo pracovní portály.

Webová stránka je plně dostupná v:

 • češtině;
 • angličtině;
 • polštině;
 • bulharštině a
 • rumunštině.

Nová webová stránka navazuje na stránku www.pracecizincu.cz, která je zaměřena na práce cizinců ze třetích zemí v České republice a také vznikla v rámci řešeného výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP. Další dosažené výsledky výzkumného úkolu jsou k náhledu zde.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.