Aktuálně řešené projekty

Název:Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP
Číslo:08-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Jana Ranglová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:04/2020
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat, zmapovat aktuální stav, komparaci s relevantní zahraniční praxí, zpracovat návrhy vhodných změn, úprav, co se týče pracovněprávních aspektů, BOZP, související legislativy a předpisů, dále pak doporučení pro orgány inspekce práce. Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2022

2020

Jost - Povinnost dodržovat BOZP u členů družstva, včetně nelegálních migrantů - článek

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 3.12.2020.pdf

2021

A - Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR - podcast

Jost - Nelegální zaměstnávání v Rakousku - pracovněprávní a sociálně právní následky - článek

Jost - Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2021 Vývoj webové aplikace Práce cizinců v České republice

O - webová stránka Práce cizinců v České republice https://pracecizincu.cz

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 25.10.2021.pdf

2022

A - Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance - video

Jost - Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců - článek

O - webová stránka Práce občanů EU v České republice https://eu-citizens.cz/cs/

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2022 Vývoj webové stránky Práce občanů EU v České republice

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2022 Případové studie – pracovní úrazy u nelegálních zaměstnanců

W - Workshop Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR 23.11.2022.pdf