CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Záměrem této zákonné povinnosti je především předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví zaměstnanců. K předcházení těmto mimořádným událostem je zapotřebí, aby zaměstnavatelé přijímali proaktivní opatření, tj. působili preventivně. Někteří zaměstnavatelé však podceňují přínos těchto preventivních opatření, jelikož předpokládají, že se jim to nestane, a je tak pro ně neekonomické vynakládat finanční prostředky na prevenci.

Cílem mediální kampaně Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci je jednoduchou formou sdělit zaměstnavatelům, že zajištění zdraví jejich zaměstnanců je nejenom jejich povinností zákonnou, ale i morální, a v neposlední řadě, že budou-li předcházet poškození zdraví svých zaměstnanců, ušetří značné finanční prostředky a podstatně zlepší svou image vůči veřejnosti jako firma, která si zdraví svých zaměstnanců váží.

Tisková zpráva – Zahájení kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

První příběh  smrtelné zranění při propadnutí střechou

Druhý příběh  vážný pracovní úraz – rozdrcení ruky strojem

Třetí příběh  smrtelný pracovní úraz – pád ze žebříku

Čtvrtý příběh  závažný pracovní úraz – zasažení manipulovaným břemenem

Pátý příběh  závažný pracovní úraz – těžká devastace palce strojem