CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Záměrem této zákonné povinnosti je především předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví zaměstnanců. K předcházení těmto mimořádným událostem je zapotřebí, aby zaměstnavatelé přijímali proaktivní opatření, tj. působili preventivně. Někteří zaměstnavatelé však podceňují přínos těchto preventivních opatření, jelikož předpokládají, že se jim to nestane, a je tak pro ně neekonomické vynakládat finanční prostředky na prevenci.

Cílem mediální kampaně Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci je jednoduchou formou sdělit zaměstnavatelům, že zajištění zdraví jejich zaměstnanců je nejenom jejich povinností zákonnou, ale i morální, a v neposlední řadě, že budou-li předcházet poškození zdraví svých zaměstnanců, ušetří značné finanční prostředky a podstatně zlepší svou image vůči veřejnosti jako firma, která si zdraví svých zaměstnanců váží.

Tisková zpráva – Zahájení kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

1 Smrtelné zranění při propadnutí střechou (11. 5. 2020)

2 Vážný pracovní úraz – rozdrcení ruky strojem (15. 6. 2020)

3 Smrtelný pracovní úraz – pád ze žebříku (13. 7. 2020)

4 Závažný pracovní úraz – zasažení manipulovaným břemenem (12. 8. 2020)

5 Závažný pracovní úraz – těžká devastace palce strojem (14. 9. 2020)