Mediální kampaň OiRA 2021–2024

Co je OiRA?

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Tisková zpráva PDF icon OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce

V roce 2023 proběhla aktualizace v návaznosti na změny právních předpisů.

plakát kampaně

souhrnný leták

vizitka

záložka

roll-up

nástroje OiRA plakáty k nástrojům popis nástroje
COVID-19
offline
Plakát – Covid-19 COVID-19 – Nástroj se věnuje obecné připravenosti a schopnosti reagovat a komunikovat při ohrožení onemocněním covid-19. Důležité je sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny a implementovat je. Připravit si krizový plán pro všechny možné varianty včetně té, kdy jsou covid-19 nakaženi vaši zaměstnanci.
Obecné zhodnocení
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Obecné zhodnocení Obecné zhodnocení – Nástroj pomůže k lepší orientaci v problematice BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky. Je to základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít i pro další podnikající subjekty.
Praktický lékař
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Praktický lékař Praktický lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u praktických lékařů, tj. poskytovatelů primární ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Zubní lékař
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Zubní lékař Zubní lékař – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u zubních lékařů. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky, a na rizika typická pro tuto oblast.
Administrativní pracovník
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Administrativní pracovník Administrativní pracovník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u administrativních pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky.
Úklidový pracovník
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Úklidový pracovník Úklidový pracovník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnosti ve firmách. Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracovištích (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou pracovníci úklidu a osoby, které se během a po úklidových pracích na pracovišti vyskytují.
Pracovník prodeje
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Pracovník prodeje Pracovník prodeje – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků prodeje. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky pro pracovní pozice prodavač/prodavačka.
Stavební dělník
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Stavební dělník Stavební dělník – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u stavebních dělníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO stanovených právními předpisy České republiky pro základní práce ve stavebnictví.
Truhlář – obrábění dřeva
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Truhlář – obrábění dřeva Truhlář – obrábění dřeva – Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u truhlářů. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky pro truhlářské práce a obsluhu dřevoobráběcích strojů.
Automobilová doprava
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Automobilová doprava Automobilová doprava – Silniční doprava je jedním z nejrizikovějších odvětví v EU. Nástroj je určený tuzemským dopravcům, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu. Neobsahuje problematiku: městské hromadné dopravy, mezinárodní silniční dopravy a taxislužby.
Manipulační vozíky
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Manipulační vozíky Manipulační vozíky – Nástroj je určený pro všechny uživatele motorových manipulačních vozíků. Manipulační vozíky nejsou jen užitečným pomocníkem při práci, ale jsou také významným zdrojem rizik. Způsobily, způsobují a pravděpodobně budou způsobovat škody na zdraví i na majetku. Je smutnou skutečností, že v souvislosti s jejich provozem často dochází i ke smrtelným pracovním úrazům. Pokud analyzujeme základní příčiny mimořádných událostí spojených s provozem manipulačních vozíků, zjistíme, že příčina je hlavně v lidském činiteli. Je to především nedbalost a nedodržování bezpečnostních zásad a pravidel. Dále nedostačující výcvik, nevyhovující zdravotní stav a v některých případech i používání vozíků pod vlivem alkoholu a dalších psychotropních látek. K mimořádným událostem také často vede používání manipulačních vozíků pro jiné účely, než je stanoveno výrobcem. Závažné následky mívá také špatný technický stav vozíků způsobený nedostatečnou údržbou nebo neprováděním technických prohlídek. Nesmí se zapomenout na nevyhovující stav pracovišť a komunikací, špatné bezpečnostní značení, organizaci dopravy apod.
Kadeřnické služby
aktualizováno v roce 2023
Plakát – Kadeřnické služby Kadeřnické služby – Nástroj je zaměřen na identifikaci a vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik v kadeřnictví. Tento nástroj byl vytvořen za účelem identifikace a vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik v kadeřnických salónech. Řeší nejčastější rizika, jako je např. ekzém, potíže se zápěstím, krkem a rameny a poskytuje tipy, jak je eliminovat nebo jim předcházet.