Osobní ochrana rukou

Osobní ochrana rukou

Třetí plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP se zaměřuje na osobní ochranu rukou

Rukavice musí velikostně vyhovovat ruce uživatele.

Na každé rukavici jsou symboly, písmena a čísla určující vlastnosti ochrany.

Nepoužívejte rukavice při práci na TOČITÝCH strojích.

Za nekontrolování užívání OOPP lze uložit pokutu až 2 mil. Kč.

Druhy ochrany rukou

 • rukavice na ochranu před: mechanickým poškozením, chemickými látkami a biologickými činiteli, elektřinou, žárem, nízkými teplotami, ionizujícím zářením
 • palcové rukavice
 • ochranné prsty
 • ochranné rukávy
 • ochranné nátepníky pro těžkou práci
 • dlaňovice
 • ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí

Třetí plakát - osobní ochrana rukou

Co zvažovat před nákupem OOPP

 • Jaká práce bude v rukavicích vykonávaná?
 • Proti jakým rizikům a konkrétním chemickým látkám budou rukavice chránit?
 • Jak dlouho budou vlivy působit?
 • V jaké intenzitě budou vlivy působit?

Plakát ke stažení zde  3 OSOBNÍ OCHRANA RUKOU.