CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP

Nejlepší způsob bezpečnosti práce je včasná a účinná prevence

Kampaň Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení OOPP

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečností a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Cílem těchto opatření je minimalizovat pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu, poškození zdraví zaměstnance nebo jiné mimořádné události na pracovišti. Jedním z opatření je například přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) určených k ochraně osob. Mají chránit před konkrétním rizikem a zabraňoval nebo snižovat působení nebezpečných a škodlivých faktorů práce a pracovního prostředí. Úspěšní manažeři firem již pochopili, že investice do BOZP se jim rozhodně vyplatí, a to jak ekonomicky, tak ve formě dobrého hodnocení jako zaměstnavatele, který si váží zdraví svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé tak vsadili na prevenci a uvědomili si její ekonomický a obchodní přínos.

Někteří zaměstnavatelé však stále kladou ekonomickou stránku firmy na první místo a BOZP berou spíše jako ekonomické břemeno. Často argumentují, že pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance je malá, takže investovat čas a peníze do této oblasti se jim nevyplatí. Přitom však statistiky uvádějí, že měsíčně vznikne jeden smrtelný pracovní úraz pro chybějící, nedostatečné nebo nevhodné OOPP.

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.cz, BOZPprofi.czWolters Kluwer ČR, a. s.

Tisková zpráva

Startuje kampaň pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP (5. 3. 2024)

Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele (28. 3. 2024)

Plakáty

1 OSOBNÍ OCHRANA (5. 3. 2024)

2 OSOBNÍ OCHRANA HLAVY (2. 4. 2024)

3 OSOBNÍ OCHRANA RUKOU (7. 5. 2024)

4 OSOBNÍ OCHRANA ZRAKU (4. 6. 2024)

5 OSOBNÍ OCHRANA SLUCHU (2. 7. 2024)

6 OSOBNÍ OCHRANA DÝCHADEL (6. 8. 2024)

7 OSOBNÍ OCHRANA NOHOU (3. 9. 2024)

8 OSOBNÍ OCHRANA TĚLA (1. 10. 2024)

Další informační, osvětové a vzdělávací materiály

Plnotextové publikace související s tematikou BOZP

Plakáty k BOZP v češtině a ukrajinštině

Informační letáky – pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce

Výzkumné úkoly na dané téma

Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků

Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP