PB 10/2022 Stres a dobrovolní hasiči

PB 10/22 Stres a dobrovolní hasiči

Stres a dobrovolní hasičiPři zásahu jsou hasiči vystavováni různým nebezpečím, která se většinou kombinují. Hasiči zasahují u různých typů událostí zahrnující požáry, dopravní nehody, technické havárie a úniky nebezpečných látek. Vliv fyzické a psychické zátěže se projevuje na jejich zdraví. S činností hasičů souvisí také další nebezpečí, která nejsou popsána v bojovém řádu. Na tato nebezpečí se dále tento projekt zaměřil pro stanovení dalšího doporučeného  směru výzkumu a rozvoje ochrany zdraví hasičů.

 

 

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2022 Stres a dobrovolní hasiči

Martin Röhrich a kolektiv

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-S4-2021-VÚBP BOZP v  jednotkách sborů dobrovolných hasičů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, v letech 2021–2022.