Digitální archiv BOZP SAFE

PB 7/2022 Digitální archiv BOZP SAFE

Digitální archiv BOZP SAFEDigitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a výzkumných výstupů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále VÚBP). Koncovým uživatelům z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí archiv metadatové záznamy o jmenovaných dokumentech. Plné texty dokumentů pro externí uživatele jsou dostupné u českých i evropských právních předpisů a výzkumných výstupů VÚBP. Pokud má uživatel zájem o plné texty ostatních dokumentů, může kontaktovat oborovou knihovnu VÚBP.

Přístup do digitálního archivu je možný z celé řady informačních zdrojů, které vytvořil a provozuje VÚBP, např. oborový portál BOZPinfo.cz, Znalostní systém prevence rizik v BOZP či institucionální stránky VÚBP.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2022 Digitální archiv BOZP SAFE

Jiřina Ulmanová – Veronika Měrková

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4-2021-VUBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2022.