Archiv ukončených projektů

Název:Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP Safe a propojení s Encyklopedií BOZP
Číslo:05-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu bude zkvalitnit a zefektivnit vyhledávací možnosti v digitálním archivu BOZP Safe tak, aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních výsledků. Prioritním krokem bude našeptávání u klíčových slov (funkčnost u všech typů dokumentů) a autorů, které pomůže uživateli najít správný tvar. Dále bude digitální archiv propojen s hesly v Encyklopedii BOZP. Tato funkcionalita na jedné straně uživateli přiblíží danou problematiku a poskytne na ni širší pohled, na straně druhé představuje integraci s dalším informačním zdrojem, který vytváří VÚBP. Aby uživatel co nejvíce vytěžil digitální archiv, budou mu zobrazovány vyhledávací tipy v podobě obsahově podobných dokumentů. Dalším krokem bude i inovativní a přívětivější uživatelské rozhraní týkající se grafických prvků (různé barevné provedení zobrazených dokumentů, zvýraznění textu atp.).
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021-2022

2021

Jost - Digitální knihovny a archivy a jejich možnosti, využití a přínosy pro oblast BOZP - článek

2022

O – Digitální archiv BOZP SAFE https://safe.vubp.cz

O – Příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE.pdf

O – Uživatelská příručka digitálního archivu BOZP SAFE.pdf

O - Informační zdroje pro oblast BOZP.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2022 Digitální archiv BOZP SAFE