Plakát ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ A PARTICIPATIVNÍ ERGONOMIE

ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ A PARTICIPATIVNÍ ERGONOMIE

Šestý plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII se tentokráte zaměřil na problematiku participativní ergonomie.

Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Podstatou participativní ergonomie je, že změny a uspořádání pracoviště jsou navrhovány a realizovány za spoluúčasti a spolupráce samotných zaměstnanců, popřípadě i za účasti managementu a odborů dané firmy.

Pouze necelých 50 % firem v ČR projednává otázky BOZP mezi zástupci zaměstnanců a vedením pravidelně.

Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je mapování těla a rizik, které zapojuje zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch. Mapování těla je technika, kterou mohou využít zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců k získávání poznatků od skupin zaměstnanců ohledně dopadů práce na jejich tělo, jako jsou muskuloskeletální bolesti. Mapování rizik je obdobná metoda sloužící k hromadnému získávání informací.

 

 6 Účast zaměstnanců a participativní ergonomie