Policy Brief 1/2021 – Pracovnělékařské služby

Problematika pracovnělékařských posudků je poměrně široká. Právní úprava této oblasti není bez nedostatků a doznává čas od času určitých změn. Proto obsah publikace Pracovnělékařské posudky nemůže být vyčerpávající. Cílem je poskytnout základní orientaci v této problematice. K podrobnějšímu studiu je zapotřebí využít příslušné právní předpisy, judikaturu a odborné monografie. V tomto ohledu je možné odkázat např. na nejnovější práci doc. Martina Štefka Lékařské posudky v pracovním právu. Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2021