Policy Brief 5/2021 – Pracovnělékařské služby

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2021 Pracovnělékařské služby

Lenka Scheu – Filip Dostál – Petr Havlíček – Adéla Kalová

Pracovnělékařské služby poskytuje lékař v oboru praktického lékařství zejména pro zaměstnance zaměstnavatele, se kterým má uzavřenou příslušnou smlouvu. Výstupem z prohlídky zaměstnance je pak lékařský posudek. Tento slouží k posouzení, zda je zaměstnanec způsobilý k dané práci, či nikoliv. Bez kladného posouzení není možné zaměstnance na dané pozici zaměstnat.