Policy Brief 6/2021 – Lékařské posudky

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2021 Lékařské posudky

Lenka Scheu – Filip Dostál – Petr Havlíček – Adéla Kalová

Autor publikace doc. JUDr. Martin Štefko, PhD. se v rámci svého výzkumu zabývá problematikou vydávání lékařských posudků, a to zejména z pohledu právní úpravy. Nastiňuje taktéž historický kontext, který nelze opomíjet a nabízí i srovnání názorů odborné společnosti ze zahraničí. Posuzování zdravotního stavu pak vnímá ze dvou pohledů – pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.