Prach oxidu křemičitého na staveništích

Představujeme vám čtvrtý plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ, který je zaměřen výskyt prachu oxidu křemičitého na staveništích.  Prach na staveništích není jen obtěžující, ale může i vážně poškodit zdraví. Pravidelné a dlouhodobé vdechování prachu oxidu křemičitého může nakonec způsobit vážné onemocnění plic, jako je silikóza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina. Tento prach tak představuje vážné nebezpečí pro stavební dělníky.

Odhaduje se, že asi 5 milionů zaměstnanců v EU je vystaveno působení prachu krystalického oxidu křemičitého. Většina těchto lidí pracuje buď ve stavebnictví, nebo ve výrobě produktů  používaných ve stavebnictví, jako např. cihel, skla nebo cementu.

Prach oxidu křemičitého (Chcete-li ušetřit, vsaďte na bezpečné staveniště)