Předávání poznatků v oblasti výzkumu

Společnost HSEF  je technologická, inženýrská a výzkumná společnost s více než 12 letými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a ergonomie, analýzy lidského pohybu, měření a analýzy biologických signálů, BioFeedback a NeuroFeedback, biomechaniky, neurověd, rehabilitace, sportovního tréninku a koučinku, Peak-performance a analýzy chování v zátěžových situacích, virtuální reality, MoCap a další high-tech technologií.

Společnost HSEF a Výzkumný ústav bezpečnosti práce spolupracuje na řešení výzkumného úkolu Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců v rámci institucionální potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí.