Archiv ukončených projektů

Název:Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců
Číslo:04-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:HSEF s.r.o.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro zpracování analýzy vlivu negativních faktorů při manipulaci s břemeny na potenciál vzniku obtíží, nedostatků a poruch souvisejících s pohybovým aparátem a návrh preventivních opatření k jejich eliminaci. Provedená analýza vlivu negativních faktorů bude porovnána s rizikovou analýzou typických pracovních činností/ úkonů a pracovního prostředí z pohledu legislativy BOZP. Dále budou navržena preventivní opatření k eliminaci negativních faktorů. Výsledky budou prezentovány v podobě odborné zprávy, uspořádání workshopů, osvětových materiálů, odborného článku a výstupem na konferenci.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2021.pdf

O - Proč je důležité správné držení těla.pdf

O - Postoj a chůze jako základní pohybová dovednost.pdf

O - 10 principů ergonomie.pdf

W - Pohybové zdraví při práci 8.10.2020.pdf

W - Základy měření a hodnocení pohybového aparátu pomocí digitálních technologií 19.11.2020.pdf

W - Úvod do problematiky ergonomie pracoviště a systému měření a hodnocení pohybové zátěže 10.12.2020.pdf

Jost - Praktické využití digitálních technologií při analýze zátěže a prevenci MSD v důsledku manipulace s břemeny - článek

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 12.11.2021.pdf

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 15.11.2021.pdf

W - Použití digitálních technologií a biologické zpětné vazby v oblasti Ergonomie pohybu a pohybové zátěže 1.12.2021.pdf

W - Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD pomocí digitálních technologií 8.12.2021.pdf

O - Informace o zajímavých projektech v oblasti BOZP.pdf - informační newsleter – prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference BOZP 2021

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference Inovace v BOZP.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu na semináři pro pracovníky ČMKOS pořádaného v rámci aktivit EU OSHA – Healthy Workplace.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci mezinárodní konference ICSHPE pořádané UJEP Ústí nad Labem.pdf

O - Prezentace problematiky a projektu - prezentace projektu a problematiky manipulace břemen v rámci celostátní konference BOZP 2022.pdf