Kontaktní adresy pro zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí

a) odbor environmentálních rizik:

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru
MŽP-OER, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel. 267 122 532; Fax 267 126 532; e-mail:  Karel.Blaha@mzp.cz

b) odbor legislativní:

JUDr. Libor Dvořák
MŽP-OL, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel. 267 122 451; Fax 267 311 596; e-mail: Libor.Dvorak@mzp.cz

Česká inspekce životního prostředí

Ing. Petr Makovský, vedoucí odboru ochrany vod
ČIŽP Ř OOV, Na břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
Tel. 222 860 328; e-mail: makovsky_petr@cizp.cz

Martina Pazourová
ČIŽP Ř OOV, Na břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
Tel. 222 860 347; Fax 283 893 576; e-mail: pazourova_martina@cizp.cz

Spoluautor při přípravě právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií

RNDr. Jiří Šíma
AQUATEST-SG, a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5
Tel. 258 18 302; Fax 258 10 245; e-mail: sima@aquatest.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

Ing. Martina Pražáková, vedoucí OPPZH
VÚBP-OPPZH, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Tel. 221 015 886; Fax 224 212 323; e-mail: prazakova@vubp.cz