Právní rámec

Aktuální informace o právních předpisech pro oblast prevence závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb. a vyhlášky č. 225 až 229/2015 Sb.), včetně jejich znění, naleznete zde:

https://www.mzp.cz/cz/pravni_ramec_havarii