Prezentace webové stránky www.pracecizincu.cz na semináři EU-OSHA

Dne 22. 6. 2022 pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcíSvazem průmyslu a dopravy ČR odborný online seminář PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ ČR Z HLEDISKA OCHRANY A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se plnění legislativních požadavků ČR z hlediska ochrany zdraví při práci v případě zaměstnávání cizinců.

Na semináři Ing. Jana Ranglová, hlavní řešitelka výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, představí webovou stránku www.pracecizincu.cz.

Pozvánka, program a přihláška na online seminář je k dispozici na stránce https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/prednasky-seminare-a-dalsi-akce/.

Záznam online semináře EU-OSHA a SPČR můžete shlédnout zde: https://youtu.be/NQBnbZ80G9w.