Safety culture award

Přihlaste se do soutěže SAFETY CULTURE AWARD

Připomínáme soutěž SAFETY CULTURE AWARD, která si klade za cíl lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění a odbornou podporu firem se silnou kulturou bezpečnosti.  Naše instituce je jejím garantem.

Silná kultura bezpečnosti bývá spojována zejména s minimem úrazů. Kromě toho podporuje aktivní zapojení zaměstnanců, vysoké povědomí o bezpečnosti, týmovou spolupráci a angažovanost. Díky tomu zlepšuje také produktivitu, kvalitu i efektivitu. Investice věnované do rozvoje kultury bezpečnosti přinášejí benefity pro celý podnik a pozitivně ovlivňují výslednou firemní kulturu.

Změřte si svou kulturu bezpečnosti a přihlaste se do soutěže SAFETY CULTURE AWARD.

Uzávěrka přihlášek je již 31.8.2022!