Příklady špatného a správného sedu

Příklady špatného a správného sedu

Počet zaměstnanců pracujících v sedě neustále roste. Jedná se o různé pracovní pozice, především práce administrativního charakteru spojené s prací na počítači. Správné uspořádání pracovního místa a dodržování zásad správného sedu může zabránit mnoha zdravotním potížím.

Dlouhodobé sezení může mít řadu negativních důsledků na pohybový aparát, jedná se především o změny v držení těla, rozvoj svalových dysbalancí, přetížení svalového a vazivového systému, ovlivnění tlaku na meziobratlové ploténky apod. Nejčastějšími projevy nesprávného či dlouhodobého sedu jsou bolesti zad a krční páteře. Dlouhodobá práce na počítači navíc zatěžuje horní končetiny a ovlivňuje zrak.

Plakáty ke stažení

 Příklady špatného sedu    Správný sed

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.