Publikace Příklady zahraniční praxe v sociálních službách

Příklady zahraniční praxe v sociálních službách

Příklady zahraniční praxe v sociálních službáchJeden z výsledků výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb je brožura Příklady zahraniční praxe v sociálních službách.

Brožura popisuje uživatelům konkrétní situace zaměstnanců v různých druzích sociálních služeb v evropských i mimoevropských zemích. Představuje širokou škálu výzev, kterým pracovníci při své každodenní nelehké práci čelí.

Čtenář je v první části seznámen s výsledky výzkumů, které jsou realizované akademickými pracovišti v různých druzích sociálních služeb. Výzkumy se dotýkají mnoha činností, které pracovníci služeb vykonávají, zkoumají dopady těchto činností na jejich emoce i fyzickou kondici. Nedílnou součástí problematiky je i prvek dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

V druhé části se brožura zabývá inteligentními kompenzačními pomůckami a jejich využitím v sociálních službách. Tento fenomén je v České republice stále v počáteční fázi rozvoje a postupně se mu dostává příslušné pozornosti i od politických představitelů a vedoucích pracovníků orgánů státní správy.

Třetí část se věnuje velice aktuální a poněkud zanedbávané problematice agresivního klienta v sociálních službách.

Publikace ke stažení zde.


© VÚBP 2022
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.