riziko padu

Riziko pádu z výšky a do hloubky

Dnešní druhý plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ je zaměřen na rizika pádu z výšky a do hloubky. Stavebnictví je odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště pak úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů a úrazů smrtelných. Ke zvýšené pracovní úrazovosti přispívají i rozdílné zkušenosti, organizace a kvalita práce zhotovitelů  staveb. K nejvyššímu počtu smrtelných pracovních úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů stále dochází při pracích ve výškách nebo nad volnou hloubkou, dále pak propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. 

Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky se již několik let pohybují kolem 65 % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví.

Děláte vše pro prevenci rizik?

  • Chráníte zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě)?
  • Odpovídají technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, propadnutí střešní krytinou nebo sklouznutí ze střechy, svým provedením bezpečnostním požadavkům?
  • V případě, že zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu kolektivním zajištěním, mají přiděleny OOPP proti pádu, které jsou pro danou činnost vhodné, je určené místo ukotvení a jsou OOPP pravidelně kontrolovány?

riziko pádu z výšky a do hloubky

 2 Riziko pádů z výšky a do hloubky 

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.