Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého

Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého

Představujeme vám pátý plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ, který informuje o rizicích vdechování prachu oxidu křemičitého.

Mezi povolání vystavená respirabilnímu křemičitému prachu (RCS) patří práce v kamenolomech a břidlicových lomech, slévárnách, hrnčířstvích, kamenictvích a stavebnictví (při řezání nebo lámání kamene, betonu nebo cihel).

Vdechováním RCS se  mohou vyvinout plicní onemocnění, jako je silikóza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina.

Křemík je po azbestu největším rizikem pro pracovníky na stavbách. K expozici křemičitému prachu dochází na stavbách a v mnoha odvětvích. Oxid křemičitý je hlavní složkou stavebních materiálů, jako jsou cihly, obklady, sádrokarton, kámen, beton, asfalt a malta. Nadměrná a dlouhodobá expozice RCS může  způsobit rakovinu plic. Když už někdo silikózu má, zvyšuje se riziko rakoviny plic. Opatření přijatá k eliminaci rizik vzniku silikózy mají význam i ke snížení rizika vzniku rakoviny plic.

Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého