Riziko zavalení ve výkopu

Riziko zavalení ve výkopu

Představujeme vám třetí plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ, který je zaměřen na riziko zavalení ve výkopu. Stavebnictví se dlouhodobě řadí mezi obory s vysokým počtem pracovních úrazů jak  závažných, tak i smrtelných. Zvýšená pracovní úrazovost se také vyskytuje u zemních prací (práce v nezajištěných výkopech). K smrtelným pracovním úrazům dochází v nezajištěném prostoru výkopu (sesunutí zeminy).

V letech 2019–2021 došlo k 9 smrtelným pracovním úrazům, které se staly v nezajištěném prostoru výkopu.

Prevence zavalení ve výkupu

  • Jsou výkopové práce a stěny výkopů bezpečně zajištěny a jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy?
  • Seznámil zaměstnavatel obsluhu stavebních strojů s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce a obsluha stroj ovládá v souladu s návodem výrobce?

Riziko zavalení ve výkopu

 3 Riziko zavalení ve výkopu 

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.