Mezinárodní konference IHIET 2023

Účast na mezinárodní konferenci IHIET

V rámci řešení výzkumného úkolu Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce se zástupci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve dnech 22.–24. srpna 2023 aktivně zúčastnili 10th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies ve francouzském městě Nice.

Cílem konference IHIET bylo poskytnout globální fórum pro prezentaci a diskuzi o nových přístupech, nástrojích, metodologiích, technikách a řešeních pro integraci lidí, konceptů, trendů a aplikací ve zdravotnictví a umělé inteligenci.

Úsilí o interakci bylo např. v průmyslu, ekonomice, vzdělávání, energetice, dopravě, rozvoji infrastruktury, digitální výrobě, sociálního rozvoje, lidského zdraví, udržitelnosti, nové generace systémů služeb a také bezpečnosti, hodnocení rizik, zdravotní péče a kybernetické bezpečnosti v civilním i vojenském kontextu.

Program konference

Zástupci VÚBP a SZÚ měli na konferenci dva příspěvky:

Vladimíra Lipšová, Karolína Mrázová, Kateřina Bátrlová, Tomáš Navrátil, Martin Štěpánek, Sergey Zacharov

Vladimíra Lipšová, Karolína Mrázová, Kateřina Bátrlová, Martin Štěpánek, Tomáš Navrátil, Sergey Zacharov

 

Vybraný sborník z konference

AHFE International

Vladimíra Lipšová a Karolína Mrázová

Fotodokumentace z účasti na mezinárodní konferenci IHIET – Vladimíra Lipšová a Karolína Mrázová 


© 2023
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 10-S4-2021-VÚBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, v letech 2021–2023.