The global bibliography on whistleblowing research

Účast na mezinárodní konferenci k problematice whistleblowingu

Ve dnech 15. a 16. září 2022 se v Oslo konala mezinárodní konference The global bibliography on whistleblowing research pořádaná BI Norwegian Business School/AFINO. Za Výzkumný ústav bezpečnosti práce se konference zúčastnila JUDr. Lenka Scheu, Ph.D., která prezentovala výsledky naší práce na projektu věnovaném globální bibliografii na téma whistleblowing.

Whistleblowing

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se na podzim 2021 zapojil do mezinárodní spolupráce s norskou Obchodní akademií (BI Norwegian Business School) a to v oblasti problematiky whistleblowingu. Výzkumní pracovníci z BI přispívají k výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni.

Projekt s názvem Global Whistleblowing Bibliography má za cíl spojit vědce a akademiky z různých jazykových a kulturních oblastí, kteří se budou podílet na vzniku komentované bibliografie na téma whistleblowing. Komentovaná bibliografie bude dostupná v anglickém jazyce, což umožní jak odborné, tak i laické veřejnosti při využívání a dohledávání mezinárodních zdrojů na toto velmi aktuální téma. Projekt je součástí iniciativy Enhancing Responsible Management, Inclusion and the Democratization of the Workspace through a snaží se reagovat na cíle udržitelného rozvoje OSN.

Program konference