Účast na mezinárodní konferenci Ochrana obyvatelstva 2023

Ve dnech 1.–2. 2. 2023 se zástupce VÚBP aktivně zúčastnil XXI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2023. V rámci workshopu Využití uhlíkatých sorbentů doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA prezentoval dosažené výsledky na téma Sorpční schopnosti materiálů z řady grafenuModifikace povrchů vybraných uhlíkatých sorbentů.

© VÚBP, 2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v roce 2023.