wos2022 - Focus on Humans in a TechnologicalWorld

Prezentace výsledků výzkumného úkolu 10-S4-2021-VÚBP na mezinárodní konferenci WOS 2022

Výzkumný tým pod vedením Mgr. Kateřiny Bátrlové, ve dnech 25.−27. září 2022 na 11th International Conference WorkingOnSafety.net – Focus on Humans in a Technological World prezentoval psychosociální rizika v práci u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce v České republice v rámci výzkumného úkolu Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce.

Psychosocial Risks at work in employees exposed to demanding communication with clients at employment offices in the Czech Republic (Vladimira Lipsova; Katerina Batrlova; Karolina Mrazova; Martin Stepanek; Jana Zonova; Srgey Zacharov)

   

Fotodokumentace z prezentace posteru na mezinárodní konferenci WOS 2022

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 10-S4-2021-VÚBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, v letech 2021–2023.