wos2022 - Focus on Humans in a TechnologicalWorld

Prezentace výsledků výzkumného úkolu 11-S4-2021-VÚBP na mezinárodní konferenci WOS 2022

Výzkumný tým pod vedením Ing. Anny Cidlinové, Ph.D., ve dnech 25.−27. září 2022 na 11th International Conference WorkingOnSafety.net – Focus on Humans in a Technological World prezentoval aplikace technologie virtuální reality do vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci výzkumného úkolu Virtuální realita v BOZP.

Application of virtual reality technology to health and safety education (Cidlinová, Anna; Bárdy, Marek; Kočkár, Samuel; Gonzalez, Barbara)

Poster VR in health and safety education

Fotodokumentace z prezentace posteru na mezinárodní konferenci WOS 2022

VRsafe - BOZP ve virtuální realitěPodrobné informace k virtuální realitě v BOZP najdete na webových stránkách https://www.vrsafe.cz.

 

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., v letech 2021–2023.