Úlevové polohy při dlouhodobém sedu

Úlevové polohy při dlouhodobém sedu

Dlouhodobé sezení může mít řadu negativních důsledků na pohybový aparát. Jedná se především o změny v držení těla, rozvoj svalových dysbalancí, přetížení svalového a vazivového systému, ovlivnění tlaku na meziobratlové ploténky apod. Nejčastějšími projevy nesprávného či dlouhodobého sedu jsou bolesti zad a krční páteře.

Pravidelné zařazování úlevových poloh pomáhá snížit následky statického či nerovnoměrného zatížení pohybového aparátu při dlouhodobém sedu. Úlevové polohy je vhodné doplnit také kompenzačním pohybovým režimem.

Ty jsou představeny v dalším videu ze série Aby tělo nebolelo.

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.