Aktuálně řešené projekty

Název:BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Číslo:04-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta Univerzity Karlovy
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Detailní analýza současného stavu legislativy, standardizovaných postupů při činnosti dobrovolných hasičů spadajících pod BOZP (v pracovním poměru) a identifikace nejasností a problémů v souvislosti s BOZP. Vytvoření návrhu řešení nedostatků nalezených analýzou. Vytvoření systému podpory vzdělávání dobrovolných hasičů a jejich vzdělavatelů k dosažení vyšší úrovně BOZP a koherence právních náležitostí

Cíl: Zvýšení úrovně BOZP hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích

Dílčí cíle:

  • Zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech

  • Omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku

  • Zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů

Výsledky:
Výstup: