Aktuálně řešené projekty

Název:Kvalita pracovního života 2022
Číslo:05-S4-2022-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2022
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020. Projekt bude stavět na nově rozšířené webové aplikaci KPŽ a teoretických a empirických základech shromážděných v minulých letech, za účelem aktualizace časových řad o kvalitě pracovního života v ČR pro rok 2022 a dalšího rozšíření obsahu webových stránek pro využití širší veřejností. Hlavním benefitem pro odborníky budou aktuální data o KPŽ. Pro pracující a zaměstnavatele to pak budou nástroje umožňující pochopení, kvantifikaci a zlepšení KPŽ. Dosažené výsledky budou popsány v recenzovaných článcích o KPŽ a navazujících Policy Briefs, newsletterů a obdobných materiálů pro vybudování povědomí o problematice KPŽ v ČR a vytvoření podkladů pro její zlepšení.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Kvalita pracovního života 2022 - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf

2022

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Should work contracts change to improve quality of work life?: a  structural modelling approach. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/should-work-contracts-change-improve-quality-work-life-structural-modelling-approach. ISSN 1803-3687.

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Regional differencies in quality of working life in the Czech Republic. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/regional-differencies-quality-working-life-czech-republic. ISSN 1803-3687.

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Quality of working life: association with work and health factors. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/quality-working-life-association-work-and-health-factors. ISSN 1803-3687.

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Sběr dat o kvalitě pracovního života v České republice v roce 2022. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/sber-dat-o-kvalite-pracovniho-zivota-v-ceske-republice-v-roce-2022. ISSN 1803-3687.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2022 Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v České republice