Aktuálně řešené projekty

Název:Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda
Číslo:04-S4-2023-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2023
Doba řešení do:12/2025
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol bude stavět na nově rozšířené webové aplikaci KPŽ a teoretických a empirických základech shromážděných v minulých letech, za účelem aktualizace časových řad o kvalitě pracovního života v ČR pro další roky a dalšího rozšíření obsahu webových stránek pro využití širší veřejností. Tento obsah bude ve formě dvou recenzovaných článků o KPŽ a navazujících policy briefs, newsletterů a obdobných materiálů pro vybudování povědomí o problematice KPŽ v ČR a vytvoření podkladů pro její zlepšení.  Hlavním benefitem pro odborníky budou aktuální data o KPŽ. Pro pracující a zaměstnavatele to pak budou nástroje umožňující pochopení, kvantifikaci a zlepšení KPŽ.
Výsledky:
Výstup:

2023

W - Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda 30. 11. 2023 (workshop)

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Job changes at times of high inflation in the Czech Republic. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/job-changes-times-high-inflation-czech-republic. ISSN 1803-3687. - článek

Jost - ŠTĚPÁNEK, Martin. Financial wellbeing and quality of working life in the Czech Republic in 2023. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/financial-wellbeing-and-quality-working-life-czech-republic-2023. ISSN 1803-3687. - článek