Aktuálně řešené projekty

Název:Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda
Číslo:04-S4-2023-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2023
Doba řešení do:12/2025
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol bude stavět na nově rozšířené webové aplikaci KPŽ a teoretických a empirických základech shromážděných v minulých letech, za účelem aktualizace časových řad o kvalitě pracovního života v ČR pro další roky a dalšího rozšíření obsahu webových stránek pro využití širší veřejností. Tento obsah bude ve formě dvou recenzovaných článků o KPŽ a navazujících policy briefs, newsletterů a obdobných materiálů pro vybudování povědomí o problematice KPŽ v ČR a vytvoření podkladů pro její zlepšení.  Hlavním benefitem pro odborníky budou aktuální data o KPŽ. Pro pracující a zaměstnavatele to pak budou nástroje umožňující pochopení, kvantifikaci a zlepšení KPŽ.
Výsledky:
Výstup:

W - Kvalita pracovního života: Pracovní pohoda 30. 11. 2023 (workshop)