Aktuálně řešené projekty

Název:Kvalita pracovního života 2020
Číslo:02-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr., Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Sociologický ústav AV ČR, CVVM
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem je zajistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR – získat aktualizovanou, poznatkovou základnu v daném směru. Provést reprezentativní šetření na ekonomicky aktivní populaci ČR v počtu n=2000 respondentů (realizace šetření zajištěno ve spolupráci s SOÚ AV ČR dle smlouvy o dlouhodobé spolupráci ve vědě a výzkumu).
Výsledky:
Výstup: