Aktuálně řešené projekty

Název:Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření
Číslo:07-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Hartmann
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemii onemocnění (např. spalničky), navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele. Tento výzkumný úkol bude řešen v odborné vazbě na Ministerstvo zdravotnictví a ve spolupráci s vybraným odborným subjektem v dané problematice.
Výsledky:
Výstup: