Archiv ukončených projektů

Název:Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně prevence v oblasti BOZP
Číslo:01-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Aneta Živná Kavalierová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:04/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Bude vytvořen veřejný portál, který bude obsahovat anonymizovanou databázi pracovních úrazů z různých pohledů – obor, region, pracovní pozice, příčina úrazu atd. Propojením této znalostní databáze a dalších datových zdrojů (jako například data z pojišťoven, data z UZIS či ČSSZ apod.) získáme ucelenou datovou základnu o pracovních úrazech a nad těmito Big Daty bude vytvořen algoritmus, který má za cíl predikovat výskyt úrazů a jejich příčin. Vytvořený portál bude mít část veřejnou, kde se každý bude moci podívat na predikci vývoje úrazovosti v jeho oboru/pozici/věkové kategorii apod. Zároveň bude portál obsahovat neveřejnou část, kde po přihlášení konkrétní organizace uvidí zaměstnavatel pouze své hlášené pracovní úrazy, jejich příčiny a predikci úrazovosti pro svou organizaci. V rámci predikcí se můžeme zaměřit i obecně na rizikové skupiny obyvatel, pohlaví či různé věkové kategorie. Cílem je poskytnout veřejnosti vhodný nástroj pro prevenci rizik v různé úrovni detailu. Od obecných predikcí po individuální. Díky této znalosti, která se opírá, o doložitelná data mohou jednotlivé subjekty podniknout relevantní preventivní opatření k zamezení detekovaného rizika.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2021

W - Workshop Metodika výpočtu nákladů na pracovní úrazy 5.11.2021

2022

R - Kalkulátor pro výpočet nákladů a ztrát pracovních úrazů - popis
R - Kalkulátor pro výpočet nákladů a ztrát pracovních úrazů - Excel

R - Algoritmus pro predikci pracovních úrazů - popis
R - Algoritmus pro predikci pracovních úrazů - Excel

R - Algoritmus pro predikci pracovní úrazovosti - popis
R - Algoritmus pro predikci pracovní úrazovosti - Excel