Archiv ukončených projektů

Název:BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
Číslo:04-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta Univerzity Karlovy
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Detailní analýza současného stavu legislativy, standardizovaných postupů při činnosti dobrovolných hasičů spadajících pod BOZP (v pracovním poměru) a identifikace nejasností a problémů v souvislosti s BOZP. Vytvoření návrhu řešení nedostatků nalezených analýzou. Vytvoření systému podpory vzdělávání dobrovolných hasičů a jejich vzdělavatelů k dosažení vyšší úrovně BOZP a koherence právních náležitostí.

Cíl: Zvýšení úrovně BOZP hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích.

Dílčí cíle:

  • Zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech.

  • Omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku.

  • Zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů.

Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích

2021

A - Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP - podcast

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Stresové faktory u dobrovolných hasičů 21.12.2021

2022

A - Stresové faktory u dobrovolných hasičů - podcast

A - Vzdělávání dobrovolných hasičů - podcast

Hneleg - Koncepce dlouhodobého zvyšování ochrany zdraví členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Jost - Wind driven (forced draught) impact on enclosure fires

NmetS - Metodika vzdělávání o odškodňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 9/2022 Ochrana zdraví členů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odškodňování

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2022 Stres a dobrovolní hasiči

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Vliv stresorů při vysoké zátěži 3. – 4. 2. 2022