Archiv ukončených projektů

Název:Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn
Číslo:V05-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Bude proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje během posledních desetiletí s ohledem na statistiky pracovní úrazovosti s důrazem na pozice, u kterých lze předpokládat vliv klimatických změn, dále budou provedena terénní šetření u vybraných pracovních pozic, následně budou vymezeny stěžejní aspekty pro nastavení a úpravy systému prevence rizik a celkově BOZP, což bude zpracováno do finálního výstupu.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

W - Odborný workshop na téma „Klimatická změna a bezpečnost“

D (stať ve sborníku) - VAVREČKOVÁ, Kristýna, ŠIGUTOVÁ, Lenka, SCHREIBEROVÁ, Lenka, DANIHELKA, Pavel. Indexy hodnocení tepelného komfortu ve spojitosti s pracovními předpisy. Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika: Broumov 8.-10.10.2019. [Praha]: [Český hydrometeorologický ústav], [2019]. ISBN 978-80-87577-96-7.

D (stať ve sborníku) - ROŽNOVSKÝ, Jaroslav, PLACHÝ, Martin: Zásady měření teplotních a vlhkostních poměrů pracovního prostředí. Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika: Broumov 8.-10.10.2019. [Praha]: [Český hydrometeorologický ústav], [2019]. ISBN 978-80-87577-96-7.

W - Odborný workshop na téma Bezpečnost v kontextu klimatické změny v ČR 17. 12. 2020

Jost - DANIHELKA, Pavel; SCHREIBEROVÁ, Lenka. NATECH: technologické havárie vyvolané přírodními událostmi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/natech-technologicke-havarie-vyvolane-prirodnimi-udalostmi. ISSN 1803-3687

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn 12. – 13. 10. 2021

Jost - ZÁVODNÁ, Táňa; DANIHELKA, Pavel. Klimatická změna a infekční onemocnění ve vztahu k BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/klimaticka-zmena-infekcni-onemocneni-ve-vztahu-k-bozp. ISSN 1803-3687.

A – podcast Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn

Gfunk - Funkční vzorek měřicí sestavy na bázi open-source

O – Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 21/2021 BOZP v kontextu klimatické změny – tepelný stres

Jost – Informační podpora metodiky - SYLABUS: Tepelný stres (základní informace pro rychlou orientaci v problému)

O – Chraň se před riziky tepelného stresu – infografika

O – Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem 1 – infografika

O – Hlavní zásady, jak se chránit před tepelným stresem 2 – infografika

O – Co říká barva moči o tvém zdraví? – infografika

D (stať ve sborníku) - ROŽNOVSKÝ, Jaroslav. Vliv extrémní teploty vzduchu na pracovní prostředí. OCHRANA OBYVATELSTVA - NEBEZPEČNÉ LÁTKY 2021. Sborník abstraktů XX. ročníku mezinárodní konference. ISBN 978-80-7385-250-4

NmetS - Ochrana zaměstnanců před horkem a vlnami veder v rámci klimatické změny - metodika