Archiv ukončených projektů

Název:Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik
Číslo:V08-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Státní zdravotní ústav
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je tvorba komplexní poznatkové základny v problematice psychosociálních rizik ve vztahu k zaměstnancům s důrazem na vybrané specifické skupiny zaměstnanců (např. zaměstnanci ve věku 50 a více let).V návaznosti jde o podklady pro tvorbu, úpravy a doplnění právních předpisů v daném směru, pro podporu zaměstnavatelů, zástupců a zaměstnanců. Součástí bude databáze psychosociálních rizik.
Výsledky:
Výstup:

D - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.pdf

Vsouhrn_Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik.pdf

O_Informační materiál Psychosociální rizika a pracovní stres u stárnoucích zaměstnanců.pdf

A - Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik – podcast https://vubp.cz/zvyseni-ochrany-zamestnancu-v-souvislosti-s-pusobenim-psychosocialnich-rizik/

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2020 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik