Archiv ukončených projektů

Název:Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.
Číslo:V12-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta UK v Praze
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je provést aktuální analýzu a ověřit případnou existenci problematických právních i praktických momentů při výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi a případné kolize a nesoulad mezi předpisy z oblasti BOZP a stavebními (případně dalšími technickými) předpisy. Součástí analýzy musí být rozbor aktuální judikatury jak české, tak evropské, v níž je řešena problematika činnosti koordinátora BOZP na staveništi, s vyhodnocením jejího dopadu do praxe i českého právního prostředí. Tato analýza bude obsahovat vyhodnocení efektivity Plánu BOZP jako nástroje pro koordinaci opatření v oblasti BOZP na staveništích, hodnocení přínosů a nákladů dodržování Plánu po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. s návrhem možností jak řešit případné problematické momenty praktického i právního charakteru. Důležitou součástí bude návrh možných zlepšení současného stavu legislativního i nelegislativního charakteru tak, aby se procesy při činnosti koordinátorů BOZP na staveništi zefektivnily a s ohledem na závěry Ročních zpráv SUIP došlo k optimalizaci dané činnosti.Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v ČR.pdf

W_Vsouhrn_Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v ČR.pdf

W_Vsouhrn_Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v ČR_prezentace.pdf

Jost - Odpovědnost zadavatele stavby za neustavení koordinátora BOZP https://www.bozpinfo.cz/josra/odpovednost-zadavatele-stavby-za-neustaveni-koordinatora-bozp

O - Odpovědnost koordinátora  BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí - právní limity https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odpovednost-koordinatora-bozp-na-stavenisti-za-zajisteni-bezurazoveho-prostredi-pravni-limity.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2020 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.