Archiv ukončených projektů

Název:Kvalita pracovního života 2020
Číslo:02-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Sociologický ústav AV ČR, CVVM
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem je zajistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR – získat aktualizovanou, poznatkovou základnu v daném směru. Provést reprezentativní šetření na ekonomicky aktivní populaci ČR v počtu n=2000 respondentů (realizace šetření zajištěno ve spolupráci s SOÚ AV ČR dle smlouvy o dlouhodobé spolupráci ve vědě a výzkumu).
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Kvalita pracovního života 2020 - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf

O – webová stránka www.pracovnipohoda.cz

Jost - Změny kvality pracovního života v České republice v důsledku pandemie COVID-19 - článek

Jost - Harmonizace osobního a pracovního života - článek

Jost - Jak se pandemie covid-19 promítla do kvality pracovního života? - článek

Jost - Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice - článek

Jost - Diferenciace indikátoru subjektivní kvality pracovního života - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 8/2021 Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 02-2020-VÚBP Zvyšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců v návaznosti na nová rizika, související rozvoj a změny ve světě práce, specifické skupiny zaměstnanců 5.11.2021.pdf

Jost - Problémy chování na pracovišti a jejich dopad na životní a pracovní spokojenost - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 22/2021 Webová stránka Kvality pracovního života v České republice www.pracovnipohoda.cz